101. இலியிச்


நான் சாலையில் இறங்கி நடக்கும் போதெல்லாம் என்னை ஒரு அந்நிய உணர்வு பற்றி விடுகிறது.

கடைகள். வாகனங்கள்.

சாலையில் செல்லும்போது ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் இருக்கும் விலை மதிப்பும் சந்தை மதிப்பும் அதிர்ச்சி தருகிறது.

ஒரு மனிதனுக்கு இத்தனை தேவைகளா இருக்க முடியும்? எந்த ஆசையும் இன்றி மிகுந்த சலிப்போடு அவன் வாங்க வேண்டிய பொருட்களும் அதற்கான நிர்பந்தங்களும் இதே வாழும் சூழல் அவனுக்கு உருவாக்கிக்கொண்டே இருக்கின்றன.

இரண்டு சட்டை பழைய செருப்பு வாரத்துக்கு ஒருமுறை தோய்த்த லுங்கியோடு சிரைக்காத முகத்துடன் எத்தனையோ வருடம் நூலகத்தில் இருந்த நாட்கள் நினைவுக்கு இதமான ஒன்று.

இன்று மனித தேவைகள் பெரும் பசியோடு மாறிவிட்டது. விளம்பரம் ஒவ்வொரு மனிதனையும் தூக்கி சென்று விடுகிறது. அவன் அவனுக்கே கொடுமை செய்து கொள்கிறான்.

மனிதன் விலங்குகளுக்கு அரசனாக இருக்கிறான். ஆனால் அவன் எந்த குற்ற உணர்ச்சியும் இன்றி -யாருக்காகவோ- அவன் அவனுக்கே அடிமையாக இருக்கிறான்.

வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுகிறோம் என்று மனதளவில் தோற்று கொண்டே இருக்கும் அவன் அணிந்த உடைகள் ஒரே நாளில் நாற துவங்கி விடுகிறது.

ஒவ்வொரு மனிதனும் தனக்காக வேண்டி தன்னையே அதி தீவிரமாக முடுக்கி விடுவதும் இயங்க செய்வதும் இல்லை.

அவன் தலையில் கல்வி என்ற திரியை பற்ற வைத்து விடுகிறார்கள். வெடித்து கொண்டே இருக்கிறான்… பிறருக்காக.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.