100. இலியிச்


ஆன்மீகமும் நாத்திகமும் எனக்குள் இருந்துதான் எழும்புகின்றன. நான் ஆன்மீகத்தால் என்னை சமூகமாக நிலைநிறுத்தி கொள்ளும்போது நாத்திகத்தால்  என்னை வேரற்று சாய்த்தும் கொள்கிறேன்.

ஆன்மீகம் அதற்குரிய ஒழுங்குகளை வரிசைப்படுத்தி என்னை தயாரிக்கும் போது அதன் பின் விளைவு அரசியலில் நாத்திகம் தளிர் விடுகிறது.

மனிதனுக்கு அப்பாற்பட்ட வெறுமையை நான் என் சுய வெறுமையாக மாற்றி கொள்ள தயங்கும்போது ஆன்மீகம் சர்வ வல்லமையுடன் என் மீது  அடர்ந்து பற்றுகிறது.

இறைவனின் பொறுப்புகள் எல்லாம் எனக்கு இடைப்பட்ட கட்டளைகளாக உரு எடுக்கின்றன.

நாத்திகத்தின் கலகம் சின்ன மனதின் சின்னச்சின்ன பூசல்கள் போல் இருக்க முடியாது பரிணாம தத்துவத்தின் பின்னே செயலூக்கத்துடன் விரையும்போது நான் அரசியல் கூடுகளில் மாட்டி கொள்கிறேன்.

என் நோக்கம் விடுதலை.

விடுதலை மட்டுமே எனும்போது அது நிராகரிக்கும் சகலமும், சக மனிதனிடம் நான் கொண்டிருக்கும் மனிதாபிமான துறவையும், வெளிச்சத்தில் சிறைபட்டு நிற்கும் நிழல்களையும் காட்டி விடுகிறது.

ஆன்மீகம் மௌனமாய் என்னை தொல்லை செய்யும்போது அதையே நாத்திகம் ஆராவாரமிடும் செயலாய்  மாற்றிவிட்டு துருத்தி நிற்கிறது.

மனிதப்பண்ணையில் நான் ஒடுங்கி நிற்கும் காலத்தில் என் பேராசைகள் என்னை உலுக்குகின்றன.

காடுகளை புரட்டி தள்ளும் புயலாய் தளும்பி நிற்கும் மனம் அடுத்த மனிதனை பார்க்கும் கணத்திலேயே எனக்கு அவன் சுயமற்று செய்து கொண்டிருக்கும் எல்லா செயல்களிலும் முகச்சுளிப்பை உண்டு பண்ணுகிறது.

உபாஸனைகள் தொழுகைகள் தோத்திர வழிபாடுகளில் என்னை தன் உணர்வற்று மறக்கும்போதும்…
தீராத துன்பத்தை உண்டாக்கும் சக மனிதனே கடவுளின் ஆதாரமாகவும் ஜீவனாகவும் இருக்கிறான் என்று இறுதியில் புரியும்போது கடவுள் தன் அவலமான முடிவுகளை எண்ணி எண்ணி வருந்துவது தெரிகிறது.

ஆன்மீகம் நாத்திகத்தால் ஜொலிப்பது போலவே நாத்திகம் ஆன்மீகத்தால் மின்னி ஒளிர்கிறது.

மனிதனின் உடலை துளைக்கும் சவுக்கு எப்போதும் சக மனிதனிடமே இருக்கிறது. கடவுள் மட்டும் எல்லா வாதைகளிலும் பொருக்காடி நின்றிருக்கிறார்.

One thought on “100. இலியிச்”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.