98. இலியிச்


சந்திரசேகர் வந்தபோது வீட்டின் பின்புறம் தோய்த்து கொண்டிருந்தேன்.

உண்மைக்கும் உண்மை போன்றவற்றுக்கும் இடையில் மட்டுமே சத்தியம் என்ற சொல் மட்டுமே பற்பல கற்பனை வாதைகளை உண்டாக்கி விடுகிறது என்றான்.

இந்த வாதைகளை நான் உணர்ந்தவனே. இறைவனின் பரிவுக்கும் இறைவனின் திருவிளையாடல்களுக்கும் இடையில் சங்கோஜமின்றி இந்த சொல் நிற்கும்.

ஏசுவின் இறுதி நேர வாதையில் இந்த சத்தியம் தன்னில் துவண்டு நிற்கும். கல்வாரியில் ஒளி வீசிய அந்த தத்துவம் ஜீஸஸ் பரவிய நாடுகளின் போர் தந்திரத்தில் குலைவு அடைந்ததையும் நினைக்காது இருக்க முடியாது.

கடவுளுக்கு உரிய அறத்தை முன்னிறுத்தி கடவுளையே துன்புறுத்திய வரலாறுகள் எத்தனை முறை அழிக்கப்பட்டு திருத்தப்பட்டு அலங்கரித்தாலும் மனிதன் எப்போதும்
துக்கத்தின் முன்பாக நசிந்துதான் போகிறான்.

அவனால் மட்டுமே அவனுக்குரிய ஆறுதலை பெற்றுக்கொள்ள இதமான கற்பனைகளை ஆஹுதியாக்கி கொடுத்துக்கொள்ள முடியும்.

காலம் எதையும் திருத்துவதில்லை. மனம் திருந்தி கொள்கிறது. இந்த அவகாசத்தில் உடைந்த மனம் என்பது உடைந்ததுதான்.

சந்திரசேகர் தாந்தேயிசத்தில் ஈடுபாடு கொண்டவன். அவனில் சிதறும் ஒளிகளுக்கு இப்போது எந்த மதிப்பும் இல்லாது போய் விட்டது.
அவன் தனக்குரிய அதே உலகத்தின் பாழடைந்த மூலைக்குள் இன்னும் விட்டுப்போன ரகசியங்கள் இருக்கிறதா என்பதை தேடி கொண்டிருக்கிறான் என தெரியும்.

அங்கு மட்டுமல்ல எங்கும் எதுவும் இல்லை. ஒளித்து வைக்கப்பட்ட ஒன்றின் விலைமதிப்பு என்பது மனங்களில் நிலவும் மதிப்பு மட்டுமே.

விலங்குகளோ பிணங்களுடன் தீவிரமாக அல்லது மும்முரமாக போராடுவதில்லை.

நான் தோய்த்து கொண்டிருக்கிறேன்.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.