97. இலியிச்


வேதமுத்து எழுதிய கடிதத்தை நாசரேத் சவரியாருக்கும் பூந்தோட்டம் சுலைமானுக்கும் அனுப்பி வைத்தேன். அதில் சவேரியார் எனக்கு பதில் கடிதம் போட்டதில் சில பகுதிகள் மட்டும் இங்கு…

மனிதனின் அறிவு என்பது அவனை பயமுறுத்திக்கொண்டே இருக்கிறது. அவனை ஏங்க வைக்கிறது. செய்திகளின் ஊடாக அவனை வெறும் தகவல்களை போல் மாற்றி வைத்து அவமதிக்கிறது.

கல்வி ஒரு சூழ்ச்சியான ஏற்பாடு. அறிவியல் வணிகம் தவிர்த்த வேறு பார்வைகள் அதற்கு இல்லை. கல்வியால் புலர்ந்த சமூகம் ஒரு ஒட்டுண்ணி வாழ்க்கையை தவிர வேறொன்றையும் கண்டறிய முடியாது தவிக்கிறது.

கல்வியை கொண்டு கல்வியால் போராடும் போட்டிகளில் மனிதனின் முனைப்பு ஒரு இரக்கமற்ற மிருகத்தை போல் இருப்பதை மட்டுமே என்னால் பார்க்க முடிகிறது.

யாரோ எங்கோ செய்யும் சொற்ப சமூக சேவைகள் இன்று வியந்து பார்க்கும் நிலையை அடைந்து விட்டன. தனது
அறிவில் சொறி பிடித்த மனிதன் இவற்றையெல்லாம் கடமைகளாக பிறருக்கு பயிற்றுவிக்கிறான். உண்மையில் பணம் என்பதே அறிவின் வித்து.

கௌரவங்கள், பெருமைகள், புகழ் இந்த அனைத்தும் மனிதர்கள் மனிதர்களுக்கு கொடுத்து கொண்டிருக்கும் காரியம்.
இயற்கை தங்களை பாராட்டி கொண்டிருக்காது வாழ்ந்து அழிவதில் மட்டுமே பூரணம் கொள்கின்றன.

மனிதனின் பசி அறிவால் விலையாக மாற்றப்பட்டு விட்டன.

நாம் குழப்பத்திற்கும் அச்சத்திற்கும் இடையில் மர்மமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்வதை அறிவு நாகரீகம் என்று அறிவுறுத்தி கொண்டே இருக்கிறது.

உண்மையில் வெட்கம் மானம் எதுவுமற்றவர்கள் நாம்தான். இல்லையெனில் ஆடைகள் என்பது இத்தனை அலங்காரமாகவும் விலைகளோடும் இருப்பதை அங்கீகரிக்க முடியுமா?

வேதமுத்துவுக்கு என் ஆசிகள்.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.