94. இலியிச்


நம்பிக்கையுடன் இருக்கும் ஒருவன்  முயன்றால் ஒருவேளை எதையும் பெற முடியும். ஆனால் அவன் அதையே ஒருநாளும் அடைய முடியாது. பெறுதல் என்பது அடைதல் அல்ல.

சபரி இப்படி சொல்லிவிட்டுத்தான் சென்னைக்கு சென்றான். அவன் குடும்பம் அவன் மக்கள் அவன் தொழில் என்று ஆனதும் அவனுக்கென்று ஒரு கனத்த வளையம் தயாராக இருந்தது.

அவனை சந்திக்க சென்னை சென்று இருந்தேன். இருவரும் மாம்பலம் ரயில் நிலையத்தில் அமர்ந்து பேசி கொண்டிருந்தோம். பின்  பெரிய அமைதிக்கு இடையில் நேரம் கழிந்தது.

முற்றாக ஒன்றும் பேசவில்லை. சந்திக்கும் உள்ளூர்க்காரனோடு எந்த பேச்சும் இன்றி அமர்ந்திருப்பதும் ஒரு விதத்தில் பேச்சுதான் என்றான் சபரி.

கிரேக்க புராணங்களை விரும்பி வாசிக்கும் அவன் மனதளவில் ஒரு கிரேக்க மனிதனாகவே வாழ விரும்பினான். எப்படியாவது க்ரீஸ்க்கு ஒருமுறையேனும் சென்று வர ஆர்வம் கொண்டு இருந்தான்.

என் புராதன மனதில் இந்த நவீன உலகம் பொருந்த முடியாமல் ஒரு துணையற்று வாடி இருக்கிறது என்று கூறினான்.

சபரி கண் காணாத கனவொன்றில் தன்னை முழுக்க இழக்க விரும்புவதுதான் என் சிக்கல். மரணத்தை அவன் வரவேற்கும் அத்தனை நியாயமான காரணங்களுக்கும் முழு எதிர் காரணங்களை எனக்கு தர முடியும்.

அவன் மரபான புரட்சியின் மீது ஆர்வம் கொண்டவன். அது பருவ மாற்றத்தில் சிதையும் சில கொடிகளை போலவேதான் மாற்றம் கொள்ளும் என்று நான் கருதுகிறேன்.

நான் கேள்விகளின் மீதிருக்கும் என் காதலை ஒருபோதும் விசுவாசிக்க மாட்டேன். கேள்விகள் என்பது பல நேரங்களில் உண்மையின் தந்திரமான பக்கமாக இருக்கிறது. இயற்கையின் பெரிய அவமானத்தில் ஒன்றுதான் இந்த கேள்விகள் என்று சொல்லி சபரி பெருமூச்சை விட்டான்.

நான் சற்று நேரம் கழித்து என் அறைக்கு வந்தேன்.

உலகம் சட்டத்தையும் நெறிகளையும் மனதோடு பிணைத்திருக்க மறுத்து சில பாதைகளை கட்டமைக்கின்றன.

சபரி தவறி விழுந்த காட்டாறு போல் எனக்குள் ஓடிக்கொண்டிருப்பதை உணர்ந்தேன்.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.