89. இலியிச்


மூர்த்தி மாடிக்கு வந்து என் படுக்கை அருகே நின்றுகொண்டான். அது காலை எட்டு மணி.

விலங்குகளால் முடியாதது மனிதன் தன் இரு கால்களால் நிமிர்ந்து நிற்க முடிகிறது என்றான்.

ஆயினும் அவன் மனம் மட்டும் பஞ்சடைத்து போய் இருப்பதை என்ன செய்ய முடியும்? முறுக்கி நிற்கும் வில் போல் இருக்கத்தவறிய பின் அவன் எத்தனை உயரமாக நின்றாலும் என்ன ஆக முடியும் என்று கேட்டேன்.

நீ நூற்றாண்டுகளை அவமானப்படுத்த ஆவல் கொண்டவன். சரித்திரத்தில் உலோகங்களின் சத்தம் கேட்டு கொண்டே இருக்கும். போர் வீரர்களால் கூடுகளுக்குள் நுழைய முடியாதது  என்பது ஒன்றும் அவமானம் அல்ல.

இப்படி கூறிவிட்டு என் தலைக்கு அருகில் இருக்கும் காம்யூவின் புரட்சியாளன் புத்தகத்தை எடுத்து புரட்ட ஆரம்பித்தான்.

சற்று நேரம் அமைதியாக கழிந்தது.

இப்படி ஒவ்வொன்றையும் அழித்து கொண்டே போவதில் கேள்விகளோடு மட்டும் போராடுவதில் என்ன சாதிக்க முடியும்? நீ கால்களை வானத்தில் வைத்து கொண்டிருக்கிறாய். உவமைகள் மீதும் உருவகங்கள் மீதும் ஆத்திரங்களை கொட்டி தீர்க்கிறாய். கவிதைகளின் எதிரி நீ என்பதில் சந்தேகமில்லை என்றான்.

உன்னை மறந்து நீ சிரித்த நாளை நினைவில் கொண்டு வர முடிகிறதா என்று அவனிடம் கேட்டேன்.

மிருகங்கள் உயிர் அச்சம் கொண்டு வாழும்போது என் தற்காப்பு சற்று கூடுதலாகவே இருக்கும். இருக்க வேண்டும். மனிதனின் சாத்தியங்கள் அசாதரணங்களை நோக்கி பயணம் செய்வது என்றான்.

வாழ்க்கையை வயதால் பிரித்து ஆள்வது சித்தாந்தங்களுக்கு உவப்பான விஷயமா தேர்வுகளா நடைமுறை மீதான அவசியமா? இவை அனைத்துமெனில் நீ உன்னை மட்டும் பிறரை சார்ந்திருக்க தூண்டுவது அபத்தம் அல்லவா என்றேன்.

நன்கு விடிந்து விட்டது. பணி புரியும் நேரம். நீ என்ன செய்ய போகிறாய் என்று கேட்டான் மூர்த்தி.

மீண்டும் தூங்க போகிறேன் என்று சொன்னதோடு நிற்காமல் நான் இழுத்து போர்த்தி தூங்க ஆரம்பித்தேன்.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.