88. இலியிச்


பக்திக்கதைகளிலும் அவைபோக நீதிக்கதைகளிலும் மனம் பறி கொடுத்திருந்த மங்கையற்கரசியை வாலாந்தூரில் சந்திக்க நேர்ந்தது.

அம்மன் கோவிலில் கற்பூரநாயகியே என்று நீ பாடிக்கொண்டிருக்கும்போது என் காதலிகளுடன் ஆன்லைனில் கொஞ்சி கொண்டிருப்பவன் நான் என்றேன்.

ஒரு பெண் மட்டுமா என்றாள்.

இல்லை. சில பெண்களுடன்…மேலும் சில சமயம் விடிய விடிய… என்றேன்.

நீங்கள் அவநம்பிக்கையின் உச்சத்தை நெருங்கி விட்டதால் இந்த நிலை என்று கூறிய பின் சற்று நேரம் அவள் மௌனம் கொண்டாள்.

பின் எழுபதுகளில் உச்சத்தில் இருந்த ஒரு நாடக நடிகையை குறிப்பிட்டு அவள் அன்றைக்கு எல்லாம் பிராந்திய மொழி பட இயக்குனர் தொழிலதிபர் மற்றும் அரசியல்வாதிகளின் தீராத காமத்தின் அடையாள சின்னம். இப்போது ஒரு மதத்தில் இணைந்து தன்னை புனிதப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறாள். அதை நான் அவளின் ஆன்மாவின் விடுதலையாக நம்புகிறேன்.
நீங்களோ சாஸ்திர விரோதம் பூண்டவர் உங்களின் இந்த நிலையற்ற போக்கு விதியின் பாற்பட்டது. மாற்றம் வரும் என்றாள்.

என் விரோதங்கள் துதியின் மீது கடவுள் மீதோ அல்ல. நீங்கள் துதிப்பது எல்லாம் உங்களையே போற்றி போற்றி துதிப்பது மட்டுமே என்று சொன்னேன்.

மேலும் அந்த பாவனைகள் மெதுவாய் தன்னிலை இழக்கும் சாதனம் தவிர உண்மையின் நிழலை கூட அணுகுவது இல்லை.

இதுவும் பெரியாரிசம் என்று சிரித்த மங்கையர்க்கரசி துளி விபூதியை என் நெற்றியில் கீறி விட்டு சிரித்தாள்.

பெரியார் நினைத்திருந்தால் அவர் கடவுள் மறுப்பு கொள்கையை அதி அற்புதமான செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வந்திருக்க முடியும். அதை விடுத்து சேட்டைகள் மட்டுமே செய்தார்.

இன்று அது ஜாதி சண்டியர்களை மட்டுமே உண்டாக்கி வைத்திருக்கிறது. அவர் தொண்டர்கள் கால சக்கரத்தில் நசுங்கி விட்டனர். அல்லது மேல்பூச்சு கம்யூனிஸ்ட்கள் இடுப்பில் அமர்ந்து கொண்டனர்.

நீங்கள் தவிர்க்க விரும்பும் தத்துவம் என்னவோ அது எனக்கு தெரியவில்லை. ஆனால் நீதிக்கதைகளை வாசித்து அதை பரப்பும்போது நிம்மதி கிடைக்கிறது இதை உண்மையாக செய்கிறேன் என்ற அவளை பார்த்து கொண்டிருந்தேன்.

கல்வியின் பெயரால் இன்று இருக்கும் அதிகாரத்தை பேராசையை பதவி அடுக்குகளை நோக்கி நீதிக்கதைகள் வைக்கும் விமரிசனம் என்ன என்பதை ஒருமுறை ஆய்வு செய்து பார்க்க நீ விரும்ப வேண்டும்.

மேலும் உன் குழந்தைகள் பள்ளியில் கற்று கொள்வதில் இருந்து என்ன விழுமியங்களை நோக்கி செல்கிறார்கள் என்பதை ஒருநாள் நீ ஆன்மீகத்தோடு ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டும் என்று கேட்டு கொண்டேன்.

அவளிடம் விடைபெறுமுன் அவளே கூறினாள். காமமும் வெறும்  மாயை நினைவில் இருக்கட்டும்.

வாழ்க்கை நித்தியமானதா என்று கேட்டு அவளை துன்புறுத்த விரும்பவில்லை.

மதுரைக்கு வந்து சேர்ந்தேன்.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.