87. இலியிச்


தன்னுடைய எண்ணத்தில் ஆசையில் கொப்புளிக்கும் சமூகசேவை குறித்த சிந்தனைகள் ஒருபோதும் தன் காரியத்தில் லட்சியத்தில் இல்லாதபடி பார்த்து கொள்வதில் அற்புதமேரி கவனத்தோடு இருப்பாள்.

அவள் உருகி உருகி தனக்குரிய கும்பலை கூட்டமாக மாற்றும் கலை அறிந்தவள். அவள் கண்ணீர் மற்றும் அவளை போன்றவர்களின் கண்ணீரையும் சேர்த்து ஒன்றாக உருக்கி தேசத்தையே அதில் தளும்ப வைப்பதில் காரியக்காரி.

துக்கம் விரசமான பார்வையின் இன்னொரு பக்கம். காமத்தின் வாதையில் கண்ணீர் வருவது போன்றுதான் இந்த ஏற்பாடும் உடலால் ஆனது.

அறிவின்மையின் மாற்று வடிவமே கள நிலவரத்தின் உண்மையை பொறுக்க முடியாது அழுகையில் வெடிப்பது அல்லது அப்படி அழுவதாக நடிப்பது.

உனக்கு நீயே உறுதியற்ற குரலில் சொல்லி கொள்வது அனைவரின் நலனே என் நலன் என்ற வாக்கியம்…
இதை நீ புரிந்து கொள்ள முடிகிறதா என்று அவளிடம் வெளிச்சி நீரோடை அருகே இருக்கும்போது கேட்டேன்.

அவள் மொழி சாதாரணமாகவே இருந்தது. அவளின் நீண்ட நிறுத்தம் இல்லாத பேச்சில் என்னால் அவளை எளிதில் கணிக்க முடிந்தது.

அவளுக்கு தேவை அவளையொத்த சிற்சில பெண்கள் மட்டுமே. அவளும் அவள் தோழிகளும் கர்த்தரிடம் விசுவாசித்து அழுது புலம்பும்போது அந்த இணையற்ற பிரார்த்தனையில் சாம்பலாகும் பாவங்களை விடாது சொல்லிக்கொண்டே இருந்தாள்.

அவை பெரும்பாலும் குடும்பத்தோடு ஓரிரு வரிகளில் பேசி சரி செய்து கொள்ள முடிந்த கற்பனை பிரச்சனைகள் மட்டுமே.

மேரியை தோளில் தட்டி உனக்கு ஆறுதலென்று என்னிடம் எதுவும் இல்லையம்மா… உன் கூட்டத்துக்கும்…
என்று அனுப்பி வைத்தேன்.

மழுங்கி போகும் அறிவை விடாது காப்பாற்றிக்கொள்ளும் உத்திகள் மற்றும் அதன் சிந்தனைகளை தகிக்க வைத்து வேண்டிய அளவுக்கு உயிர்ப்பு அடைய செய்வதற்கு தேவையான புத்தகங்களும் அதன் ஆசிரியர்களும் நிரம்பி இருக்கும் உலகம் இது.

அவர்கள் எழுதப்பட்ட விதியை அழித்து புதிய விதியை எழுதுகிறார்கள். வார்த்தைகளில் ஹார்மோன்களின் ரசம் பீறிட்டு கிளம்பி எந்த மூளையையும் சூடேற்றுகிறது.

எவரால் தன் துயரத்துக்கு எளிய நேர்மையான வழிகளை கண்டடைய முடியவில்லையோ அவர்களே பெருமளவில் சமூக சேவை எண்ணங்களில் திளைக்கின்றனர். வெறும் திளைப்பு மட்டும்தான். காரியத்தில் தன் கூட்டத்தோடு பின்வாங்கி ஒளிந்து கொள்வார்கள்.

இவர்களை சமூக அந்தஸ்து கொடுத்து அதன் காரணிகளாக வைத்து ஆராய்ந்து பார்ப்பதில் எந்த முடிவுக்கும் வர முடியாது.

ஆனால் வாழ்வின் மீது அசைக்க முடியாதபடி சுற்றி பிணைந்திருக்கும் அபத்தம் என்ற ஒன்றின் வாழும் உதாரணங்கள் அற்புதமேரியும் அவள் சார்ந்த குழுவும்…

அபத்தம் என்பதை ஒரு சொல்லொடு மட்டும் நிறுத்தி விட்டு போக முடியாது அது தத்துவங்களின் நீர்மம் என்றான் பைசூர்.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.