84. இலியிச்


காரணங்களுக்கு இடையில் கருத்துக்களுக்கு மதிப்பளித்து தன்வயம் இழந்து ஓடிக்கொண்டிருக்கும் மனிதர்களை நான் சந்திக்க நேர்ந்தது ஒரு மாலை நேரத்தில்.

அவர்களில் ஒருவராவது, நீ  எங்களை போலவே மகிழ்ச்சியானவனா அதே சமயம் நேர்மையானவனா என்று கேட்டால் தலை குனிவேன். அந்தர சுத்தியுடன் இந்த கேள்விகளுக்கு என்னால் பதில் அளிக்க முடியாது.

மனிதர்களை சுதந்திரமாக்கி அவர் மனதை மட்டும் அடிமையாக்கி கொண்ட அதே கட்டமைப்புகளை அவனே சமூகம் என்ற பெயரில் தீவிரமாக உருவாக்கி அதற்காக திடமுடன் உழைத்து கொண்டிருப்பவன்.

நானோ எனது குணங்களின் மீது அவநம்பிக்கை கொண்ட மனிதன்.

அது என்னை சுத்திகரிப்பது போன்ற பாவனையுடன் அதிகாரமாக நடந்து கொள்கிறது. என் மீது நம்பிக்கைகள் வைத்து பெருமையான விஷயங்களை அவர்களும் பின் அவர்களோடு இருப்பவர்களும் வைக்கிறார்கள். எனக்கோ மூச்சு திணறுகிறது.

வெளியில் ஒடுகிறேன். கால்களை அச்சம் இயக்குகிறது. சீரழிக்கும் வாழ்க்கையில் மிஞ்சி இருக்கும் ஒற்றை அவநம்பிக்கை மட்டுமே எனக்கு போதுமானது.

அதை கொண்டே கோபமூட்டி கொள்ள எனக்கு இயலும். இரவில் நரகவாசியாக பகலில் சமயங்களை போற்றுபவனாக வாழ்வதில் இருக்கும் வலி எனக்கு தாங்க முடியவில்லை.

பிரிட்டோ வீட்டுக்கு போனபோது அவன் மொட்டை மாடியில் தனியே நின்று பட்டம் விட்டு கொண்டிருந்தான். அப்போது நான் போனது அவனுக்கு எரிச்சலை தந்திருக்கும்.

காற்று உணர்வுப்பூர்வமாக அவனுக்கு தேவையான ஒத்திசைப்பை கொடுத்து கொண்டிருந்தது. நான் ஒரு திட்டின் மீது படுத்து கொண்டேன்.

யாரோ நம்மை பார்க்கிறார்கள் என்ற எண்ணம் வரும்போது எப்படி நிம்மதியாக இருக்க முடியும்?

நீ பஸ் ஸ்டாண்ட் அல்லது சந்தைக்கு போய் நடுவழியில் ஒரு சேரில் அமர்ந்து படி. அதுதான் நீ விரும்பும் சுதந்திரம். நீ வருந்துவது போல் நீ பார்க்கும் சந்திக்கும் எல்லோரும் உண்மையில் மனிதர்களே அல்ல. மனிதர்கள் என்பவர்கள் உண்மையில் அளவில் சொற்பமானவர்கள் மட்டுமே.

பிரிட்டோதான் இப்படி சொன்னான்.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.