82. இலியிச்


இது ஒரு நூலகம். புல்லின் கிளர்ந்த பச்சை விரிப்புகள் தாண்டி உள்ளே நுழையும் போது நிம்மதி படர்கிறது.

ஜராதுஷ்டிரன் என்ன சொன்னான்? அவன் என்ன சொல்லி இருக்க கூடாது என்பது எனக்கு தெரியும். நீட்ஷே அதை ஒளிவின்றி எழுதி இருக்கிறான்.

ஆனால் நான் ஒளிந்து ஒளிந்து வாசித்தவன். வகுப்பறைகள் அப்படி.

தான் ஒளிந்து கொள்வது தன்னை மறைத்து கொள்வது  இதுவெல்லாம் ஆற்றல் நிரம்பிய விஷப்பூச்சியின் குணம். செயல். அதனதன் அறம்.

நான் பூக்காத சிறகுகளுடன் இருக்கும் ஒரு பூச்சி.நெளிந்து வளையத்தெரியாத பூச்சி.

என் தெளிந்த ஞானத்தை முதலில் தாய்ப்பால் நாசமாக்கிற்று. மொழி சிதைத்தது. கல்வி கொன்றது. நீண்ட உறவுகள் அழித்தன.

என் தந்தையின் மரணச்செய்தி கடும் துக்கத்தை உண்டாக்கியது. அந்த துயரத்தின் எல்லையில் ஒரு சுதந்திர உணர்வும் அரும்பி இருந்தது எனக்கு முதலில் வியப்பூட்டியது.

பின், ஒவ்வொருவரின் மரணத்துக்கு பின்பும் ஏதோ ஒரு சுதந்திர உணர்வும் நிம்மதியும் எனக்குள் நிரம்பியது.
காலம்தான் அவர்களை என்னிடமிருந்து துண்டித்து ஒவ்வொரு வாசலாக திறந்து விட்டிருக்கும் என்று தோன்றுகிறது.

ஆனால் இவை அத்தனைக்கும் ஒரு காரணமிருக்கிறது என்று நூலகத்தில் பிரிட்டோ என்னிடம் சொன்னான்.

என்ன அது?

இயக்கம்.

தெரியாத ஒன்றிலிருந்து மட்டுமே நாம் சாஸ்வதமாக முழுமையை புரிந்து கொள்கிறோம். அது நாம் என்பது  எப்போதும் ஒன்றுமே இல்லை என்னும் உண்மையை என்றான்.

பிரிட்டோ நீட்ஷேவை நம்பி படித்து ஆராய்ந்து பின் அவனை கை விட்டவன். துரதிர்ஷ்டம் தயவின்றி தனது கொலைகளை என் நித்தியத்தில் புதைக்கிறது என்று கூறுகிறான்.

நான் விசனங்களை தொலைக்க விரும்புகிறேன். கடவுளின் பெயரால் அல்ல. கடவுளுக்கு குற்றஉணர்ச்சி கிடையாது.

அது எப்போதும் மனிதம் என்ற ஆரோக்கியமான விதைகளை கொண்டிருக்கும் பட்ட மரம்.
மதத்தின் சாம்பலை விரும்பி அணியும் பரிசுத்தமான தொழுகை.

நான் என்னும் தொடரில் எனக்காகவே மட்டும் எது மிஞ்சி இருக்கிறதோ அதை உணர்ந்து தீவிரமாக அழிப்பது மட்டும்தான் விசனத்தின் சாவாக இருக்க முடியும்.

உங்களுக்கு புரிகிறதா என்று தேஷ்முக் ஒருமுறை கேட்டார். அவர் தானொரு அகோரியாகும் முயற்சியில் அப்போது இருந்தார். இது உபநிஷத் கருத்தா என்று கேட்ட நேரம் மிக மிக நல்ல நேரம்.

எனக்கு ஒரு குழல் நிறைய கஞ்சா அவரிடமிருந்து கிடைத்தது.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.