28. அவளுடன் பேசும்போது


அவள் வீட்டுக்கு சென்றேன். உள்ளே சமையல் செய்து கொண்டிருந்தாள்.

ஹாலில் கீழே சில ஓவியங்கள் வரைந்தும் முழுமை பெறாமல் இருந்தன. அவற்றை எடுத்து நான் அடுக்கி வைத்து கொண்டிருக்க…

ஸ்பரி என்றாள்…

நான் புன்னகைத்தேன்.

நேற்று இரவு டாலியைப்போல் வரைய சற்று முயற்சி செய்ததன் தீய விளைவுதான் இவை என்று சிரித்தாள்.

ஆனாலும் அவை தன் எல்லை வரை நேர்த்தியோடுதான் இருக்கிறது என்றேன்.

பொய்… என்று அவள் கூற நான் புன்னகை செய்தேன்.

ஓவியம் ஒரு மொழி என்று நாம் திட்டவட்டமாக முடிவு செய்து விட்டால் இன்னும் மனநெருக்கடியில் இருந்து வெளியேற ஒரு புதுப்பாதை போல் இருக்கும் அல்லவா ஸ்பரி?

இருக்கலாம். நெருக்கடியில் தப்ப முடியாது தவிக்கும் கணத்தில் மனித மனம் உச்சகட்ட ஆன்மீகத்தை உணரும் வாய்ப்பும் இருக்கிறதே. அந்த மனம் தயை, மன்னிப்பு குறித்து அப்போது உருவகிக்கும் சாத்தியங்கள் பெரும் கவனத்துக்கு உரிய ஒன்று என்றேன்.

நீங்கள் யாரையேனும் மன்னித்தது உண்டா ஸ்பரி?

உள்நோக்கம் மட்டுமே கொண்ட எந்த மனிதரின் சகவாசமும் நீண்ட நாள் என்னுடன் இருக்க வாய்ப்பில்லை.
விலகி சென்று விடுவார்கள். நான் வரவேற்க ஒன்றும் இல்லாதபோது விடை கொடுக்க என்ன இருக்கும்?

மனதளவில் மன்னிக்க முடியும் அல்லவா ஸ்பரி?

மனம் தன் போக்கில் பிரதி எடுக்கும் எல்லா நிகழ்வுகளும் ஒரு காட்சி என்பதற்கு அப்பால் தீவிரமாக எதுவும் இருப்பதாக எனக்கு தோன்றவில்லை.

பின் உங்கள் மனதை வைத்து கொண்டு நீங்கள் என்னதான் செய்வீர்கள் என்று அவள் கேட்கவும் குக்கர் கதறவும் பதில் கேட்க விரும்பாது உள்ளே ஓடினாள்.

              _______________________

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.