52. இலியிச்


ஆகஸ்ட்,09 1995

லைப்ரரியில் இருந்து வரும்போது வழியில் பலராமனை பார்த்தேன். எனது திருமணம் பற்றி ஏதேதோ கேட்டு கொண்டிருந்தான். தலையை மட்டும் அசைத்து கொண்டிருந்தேன்.

அவனே பேசிவிட்டு அவனே முடிவுகளை கூறிவிட்டு அவனுக்கு ஒரு முடிவையும் தேர்ந்தெடுத்து கொண்டு கையை குலுக்கி விட்டு விரைந்து போய் விட்டான்.

என்ன ஆயிற்று இவர்களுக்கு?

மனிதர்கள் ஏன் இப்படி உற்சாகத்துடன் வாழ்கிறார்கள்? அடுத்தவர் விஷயத்தில்.

நான் சோர்ந்து போக ஆரம்பித்தேன். எதிர் கடைக்கு சென்று ஒரு சிகரெட்டை வாங்கி கொண்டு லைப்ரரியில் படித்த அதே பேப்பரை பிரித்து வைத்து படித்தேன்.

பசி வயிற்றை கிள்ளியது. உடனே வீடு போக முடியாது. அப்பா இருக்கக்கூடும் என்ற எண்ணம் ஒரு வலி தந்தது.

சில எண்ணங்கள் உபாதையை போல் பெருகி ஓடி செயல்களை முடக்கி அடைத்து விடுகின்றன.

புத்தகம் என்னை சுரண்டி தின்கிறதாம்.
அப்பாவின் கண்டுபிடிப்பு இது.

அப்பா…நான் புத்தகங்களை எதிர்த்து கொண்டிருக்கிறேன். அதனோடு போரிடுகிறேன். அது நல்லவர்களாக இளகியவர்களாக நேர்மையாளர்களாக
மாற்றுவது. சாபத்தின் சின்னம்.

இதை அவருக்கு சொன்னால் புரியாது.
அப்பாவும், அப்பாக்களும் கடந்த காலத்தை கொண்டாடிக்கொண்டே விடை
பெற முயற்சிக்கின்றனர்.

அந்த பழைய மனங்கள் எல்லா குப்பைகளையும் அலங்காரத்துடன் காப்பாற்றி வைக்க மட்டுமே பழகி இருக்கிறது.

அப்பாவிடம் பேசி எத்தனை வருடங்கள் ஆயிற்று என்பது நினைவில் இல்லை.

வீட்டில் எனக்கு ஒரு தட்டு இருக்கிறது சாப்பிட…இதை தாண்டி வீட்டோடு என்னை ஒன்றாக்கி பார்க்க சிந்திக்க முடியவில்லை.


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.