51. இலியிச்


ஜூலை 26. 1995

என்னால் என்னை உணர முடியவில்லை. இது எத்துணை வலி மிக்கது என்பது இப்போது புரிகிறது.

எண்ணங்கள் அழுத்த ஆரம்பிக்கும் முன்பே அங்கிருந்து துண்டித்து விலக விரும்புகிறேன்.

இந்த விலகுதல் வெயிலோடு மழை விசிறிக்கொண்டு இருக்கும் ஒரு காட்சி போல்தான்.

இன்று முழுக்க நடந்து கொண்டே இருந்தேன். சாலையில் இருந்து வெகு தொலைவுக்கு அப்பால் பார்க்க முடிந்தது.

லட்சுமிபுரத்தினை தாண்டி தேனி போகும் சாலை அது.

முன்பெல்லாம் மரங்கள் அடர்ந்த சாலை. இப்போது ரோடு. நீண்ட நேர் சாலை.

கிழட்டு வறுமை தன் விஷ நாக்கை தொங்கவிட்டது போல் கருப்பாய் நீண்டு கிடக்கும். நான் விரைந்து சுதந்திரமாக நடந்தேன்.

எண்ணங்களை யார் எனக்கு கொடுத்தது? ஏன் இந்த வலி மிகுந்த சிந்தனைகள்? உவப்பற்ற வாழ்க்கைக்குள் எண்ணம் என்பது ஏன் பொலிவற்ற மேகமாய் திரிந்து கொண்டே இருக்கிறது?

உடைக்க முடியாத சித்திரங்கள்.

அதை கூர்ந்து பார்க்கும்போது என் இயலாமையின் கசப்பை எத்தனை மனம் ருசித்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை அறிய முடிகிறது.

ஒரு மனத்தில்தான் எத்தனை எத்தனை ஆயிரம் மனங்கள்….

திருத்திக்கொள்கிறேன் என்பவன் திட்டங்களோடு இணங்குபவன். அவனோடு வாழ முடியாது. திருந்துபவன் விரைவில் தன்னை அழித்து கொள்கிறான்.

ஒரு டவுன் பஸ் வந்ததும் அதில் அமர்ந்து ஊருக்கு வந்தேன். இருட்ட துவங்கி விட்டது.

வெங்கட்ராம் எழுதிய காதுகள் நாவல் படிக்கிறேன். அது மனதை பற்றி எரித்து கொண்டிருந்தது.

இன்னும் இன்னும் படிக்க வேண்டும் என்ற ஆவலை நோகடிக்கும்படிதான்
இன்றைய வாழ்வும் இருக்கிறது.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.