49. இலியிச்


ஜூன் 18. 1995.

எல்லோரும் சற்று நிம்மதியாக வாழும் காலம் வரும்.

ஒரு நாவலின் முன்னுரையில் இந்த இன்று வரியை படித்தேன்.

முன்பும் படித்துள்ளேன்.

பல வருடங்களாக அந்த நாவலை படிக்கும்போதெல்லாம் படிக்கிறேன்.

இன்று வேறு மாதிரி உணர்ந்தேன்.

இனி நிம்மதி என்பது நடக்காது என்பது மட்டும் புரிந்தது.

இப்படித்தான் சில வரிகளும் சில காட்சிகளும் மனதில் தைத்து விடுகிறது.

அப்போது நாம் நமக்காக ஆசிர்வதிக்கப்படுவது போலவும், சுற்றிலும் வழிகாட்டிகள் நிரம்பி இருப்பது போலவும் உணர ஆரம்பிக்கிறோம்.

அப்படியே சக மனிதர்களையும் நேசிக்க அன்பு பாராட்டுகிறோம்.

சகல உன்னதங்களையும் நாம் நம்மில் தொலைக்கும் நேரமும்  தவறவிடும் நேரமும் இதுதான்.

எதனிலும் தன்னை பறி கொடுக்கும் மனம் பலியிடப்பட்ட ஒன்றுதான்.

அது உணர்வுகளை வாண வேடிக்கையாக்கி நம்மை சிக்க வைக்கிறது என்பதை மெல்ல நகைத்து கொண்டே பார்க்கும்போது அதையும் கண்டுணரும் மனம் ஸ்தம்பிக்கிறது.

சக மனிதனை உறவுகளை தனது நம்பிக்கையில் மூழ்கடிக்கும் மனதை, தன்னையே கொண்டாடி திருப்தி கொள்ளும் மனதை அதன் சஞ்சலத்திற்காகவே வெறுக்கிறேன்.

இன்று பெரும் கவலையில் நான் இருப்பதாக என்னை நம்ப வைக்க மனம் அயராது பாடுபட்டது. நான் சிரித்து கொண்டுதான் இருந்தேன்.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.