47. இலியிச்


ஐந்து நாட்களுக்கு முன்பாக பார்வதி
தன் கணவனுடன் சொந்த ஊருக்கு வந்திருக்கிறாள் என்பதை அறிந்து கொண்டு அவளை சந்திக்க சென்றேன்.

டார்ஜிலிங்கில் நடந்ததை கூறியதும் என் கைகளை பற்றிக்கொண்டு நெடுநேரம் அமைதியாக இருந்தாள்.

பின் பழைய ட்ரங்க் பெட்டியை திறந்து அதில் இருந்த சில டைரிகளை எடுத்து என்னிடம் நீட்டினாள்.

1995 முதல் 1999 வரையிலான பழைய ஈகில் டைரிகள்.

இலியிச் எழுதி இருந்தவை அவை. அவன் கையெழுத்துக்கள் நெருக்கமாகவும் ஒன்றுடன் ஒன்று மோதாமலும் இயல்பாய் பயணித்தன.

பார்வதியிடம் நன்றி கூறி விடைபெற்று வீட்டுக்கு வந்தவுடன் அவைகளை நான்
வாசிக்க ஆரம்பித்தேன்.

மிகுந்த தனிமை தேவைப்பட்டது எனக்கு.

அவன் கடிதங்களை போலவே   நாட்குறிப்புகளும் சிக்குண்டும் விடுவித்தும் சிறகடித்து விரைந்தன.

சில ஆறேழு வரிகளில் முடிக்கிறான். சில நாள் அளவுகள் தாண்டி கட்டுரை போல் நீண்டு செல்கிறது.

தன் அன்றாடங்களை உறவுகளின் கொஞ்சல்களை அதில் அங்குமிங்குமாய் மட்டுமே பார்க்க முடிகிறது தர்க்கத்துடன்.

இவைகளை உங்கள் இஷ்டம் போல செய்து கொள்ளுங்கள் என்று பார்வதி கூறியபோது அதில் எனக்கென்று எந்த கடமையும் இல்லை என்றுதான் நினைத்தேன்.

ஆனால் சிலவற்றை தொகுக்க வேண்டும் என்ற ஆவலை தடுக்க முடியவில்லை.

தொடர்ந்து வாசித்து வருகிறேன்.

நேரம் கிடைப்பின் இங்கு பதிவிடுகிறேன்.

மிக்க அன்புடன்
ஸ்பரிசன்.
Aug 2, 2019
6.50 மாலை.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.