பெருங்கனவின் ஓரத்தில்


உதடுகளை துப்பிவிட்டு
சொற்களை மட்டும் அருந்திய
வாய்தனை பின் எடுத்த இடத்தில்
விட்டுவிட்டேன்.

அதாவது
தலையணைக்கு கீழேயே…

வாயும் வார்த்தைகளும்
பஞ்சின் கனவுகள் பற்றி
பேசியது குறித்த ஒன்றும்
தலையணைக்கு தெரியாது.

அது கடவுளின்
முகம் தாங்கும் தலையணை.

இறைவன் தன் வயலினை
இசைக்க துவங்கிய நேரம் இது.

யானைகள் மீது சில
பட்டாம்பூச்சிகளும் சில புற்களும்
இசையை செவிமடுத்தபடி
வால்களை கொண்டு
நிகழ்காலத்தை கலக்கியவண்ணம்
முன்னேறுகின்றன காடு குடித்து.

இறைவனின் வயலின்
இசைத்து இசைத்து
கடலை மூடுகிறது சொற்களால்.

2 thoughts on “பெருங்கனவின் ஓரத்தில்”

 1. துளி நீலத்தோடு துளி வெண்மையில்
  இந்த மனமும்
  இந்த கவிதையும்
  உனக்காகவும்
  நமக்காகவும். 🤔🤔🤔✍️👌

  Like

 2. இறைவனின் வயலின்
  இசைத்து இசைத்து
  கடலை மூடுகிறது சொற்களால் .🤔🤔🤔✍️👌

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.